Zmluvní predajcovia

Spoločnosť NOVES okná, a.s. zabezpečuje predaj svojich výrobkov aj prostredníctvom siete obchodných partnerov.

vaše otázky pred výberom obchodného partnera

Prečo si za dodávateľa vybrať vášho obchodného partnera?

Každý z našich obchodných partnerov s ktorými spolupracujeme a ktorý je prezentovaný na našej stránke je nami preverený, zodpovedný a odborne zdatný partner – pripravený poskytnúť vám tie najlepšie služby k našim výrobkom. Samozrejme v prípade vašej oprávnenej nespokojnosti s obchodným partnerom nás neváhajte kontaktovať za účelom vyriešenia vášho problému a nápravy do budúcnosti.

Naše dôvody prečo doporučujeme realizovať nákup výrobkov a služieb cez nášho partnera sú:

1. blízkosť k miestu realizácie

2. možnosť osobnej návštevy a komunikácie

3. zaručená odbornosť a profesionalita

4. blízkosť v prípade potreby riešenia servisu

Aká bude cena vašich výrobkov?

Do tvorby ceny našich obchodných partnerov nezasahujeme, keďže sú to úplne samostatné – nezávislé hospodárske subjekty. Naše predajné ceny pre obchodných partnerov sú také, že pri započítaní primeranej marže by cena výrobkov od obchodného partnera mala byť maximálne na úrovni ceny, ktorú dostanete v prípade kalkulácie priamo od nás.

Doporučujeme však, aby ste dali prednosť obchodnému partnerovi najmä z dôvodu, že pravdepodobne je k vám čo sa týka lokality bližšie ako my, a tak dokáže rýchlejšie riešiť vaše požiadavky.

Budem mať rovnakú záruku na výrobky ako od NOVES-u?

Áno, záruku budete mať minimálne v rozsahu ako ponúkame my. Pravdepodobne vám však obchodný partner ponúkne rozšírenú záruku najmä na realizované služby. Tiež vám náš partner prostredníctvom svojich dodávateľov dokáže v prípade záujmu ponúknuť ostatné doplnky.

Aj preto je výhodné obrátiť sa na nášho obchodného partnera.

Dostanem rovnakú kvalitu výrobkov a služieb ako od vás?

—– bude doplnené —–

Budú mi dodoané naozaj výrobky firmy NOVES?

—– bude doplnené —–

Česká republika

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Českej republiky

BRATISLAVSkÝ KRAJ

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Bratislavského kraja.

prešovský kraj

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Prešovského kraja.

Žilinský kraj

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Žilinského kraja.

Prešovský kraj

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Banskobystrického kraja

Nitriansky kraj

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Nitrianskeho kraja.

trenčiansky kraj

Vyberte si vášho dodávateľa našich výrobkov z partnerov pôsobiacich na území Trenčianskeho kraja.