Máte nejakú otázku ohľadom našej ponuky výrobkov a služieb? Máte záujem o naše výrobky a služby? Chceli by ste od nás cenovú ponuku na naše výrobky a služby? Alebo máte naše výrobky a potrebujete servis? Neváhajte a kontaktujte nás na niektorom z uvedených kontaktov. Alebo si vyberte niektorého z našich zmluvných predajcov z vášho okolia.

Adresa

Radlinského 2979/24
Spišská Nová Ves, 052 01

Sekretariát spoločnosti

053/ 41 781 11

E-mail

noves@noves.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok  07:00 – 15:30

potvrdenie

Ostatné dôležité čísla a kontakty

Bezplatná telefónna linka

0800 111 712

Servis

V prípade problémov prosím najprv kontaktujte nášho zmluvného partnera, ktorý Vám výrobky a služby dodal. V súrnom prípade kontaktujte servisné oddelenie na čísle: +421 903 250 953, alebo emailom.

E-mail pre servis

servis@noves.sk

PREDAJCOVIA (Slovensko)

+421 903 639 086

+421 904 647 912

+421 903 561 301

Manažér predaja (zahraničie)

+421 911 444 249

Informácia o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť NOVES okná, a. s. so sídlom Radlinského ul.24, 0520 11 Spišská Nová Ves, IČO 31 683 789, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vl. č. 1519/V, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje našich zákazníkov, prípadne aj iných fyzických osôb, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/676 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť spoločnosti NOVES okná, a.s., ako prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb , ktorá obsahuje podrobné informácie o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov je splnená tým, že je dostupná v listinnej forme v sídle našej spoločnosti a tiež tu na internetovej stránke spoločnosti NOVES okná, a. s..