logo-120x40
info: 0800 111 712
sobota 2 marec 2024

Pýtate sa...

Otázky a odpovede

Sú plastové okná odolné voči nečasu?

Jednou z vynikajúcich vlastností plastových okien značky NOVES okná, a.s. je odolnosť. Naše produkty sú odolné voči prírodným vplyvom – plastové okná vám nenapadnú roztoče a nezhrdzavejú ako bežné drevené či kovové okná. Vetracie klapky samočinne reagujú na zmenené vonkajšie klimatické pomery (pri slabom tlakovom rozdiele medzi exteriérom a interiérom je klapka otvorená, pri zvýšení tohto rozdielu sa samočinne zatvára a reguluje tak prechod vzduchu medzi vonkajškom a interiérom).

Nie je hliník zastaralým a nevýhodným materiálom?

Hliníkové produkty sa vyznačujú vysokou tvarovou stálosťou, nezvyčajne vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ale navyše je ich nezanedbateľnou vlastnosťou je odolnosť proti požiaru. Naše produkty využívajúce hliník nevyžadujú neprimeranú údržbu a majú prakticky neobmedzenú životnosť. Práve pre tieto vlastnosti je hliník považovaný za nestarnúci a večne moderný konštrukčný materiál.

Ako mám čistiť plastové rámy okien?

NOVES okná, a.s. odporúča na ošetrenie rámov, tesnení a taktiež kovaní, radu prostriedkov, špeciálne vyvinutých na problematiku plastových a hlinikových okien pod názvom  OŠETROVACIE SETY WES, ktoré si možete zakúpiť v našej spoločnosti. Samozrejme, zákazník može k čisteniu rámu používať i bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril. Na odstránenie tvrdých nečistôt zo stavby možno použiť napr. pre plastový výrobok Fenosol, pre hliníkový výrobok Gefopur UW 10, Gefopur 5. Čistiaci prostriedok naneste plátenou handrou na povrch, rozotrite, nechajte prischnúť a pretrite suchou handrou.

Čo sú tepelné mosty?

Tepelný most môžeme charakterizovať ako časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Je to spôsobené jednak zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie, jednak rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne).

Čo si mám predstaviť pod údajmi napr. Uf, Ug, Uw, ktoré sa často objavujú v článkoch o oknách , dverách, projektoch?

Hodnoty pomenované písmenom/symbolom U podľa príslušných noriem (napr. STN EN ISO10077-1, STN 73 0540-1) všeobecne vyjadrujú súčiniteľ prechodu/prestupu tepla stavebnou konštrukciou. Keď je k písmenu/symbolu U pridaný aj dolný index napr.f (z angličtiny Frame = rám) teda Uf, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla rámu/rámovej konštrukcie okna /dverí. Keď je k písmenu/symbolu U pridaný aj dolný index napr.g (z angličtiny Glas = sklo/zasklenie) teda Ug, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla izolačného skla bez okrajových vplyvov dištančného rámčeka .Keď je k písmenu/symbolu U dolný index w (z angličtiny Window=okno) teda Uw, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla celého okna vrátane okrajových vplyvov dištančného rámčeka, ktorý sa označuje symbolom grécedy abecedy PSI.Obdobne je to ak k písmenu U je pridaný aj dolný index d (z angličtiny Door=dvere) teda Ud, v tomto prípade (podľa príslušnej technickej normy) hovoríme o súčiniteli prestupu tepla celých dverí vrátane okrajových vplyvov dištančného rámčeka, ak sú dvere vybavené izolačným sklom.V prípade ak sú dvere vybavené napr. PVC+XPS sendvičovou tepelno-izolačnou výplňou, tak okrajový vplyv dištančného rámčeka =0 a nezahŕňa sa do výpočtu Ud(Uw). Hodnoty Uw zistené/overené v akreditovanom skúšobnom laboratóriu sú zvyčajne vykonávané na skúšobnej vzorke 1-krídlového okna tzv.normalizovaného rozmeru 1230x1480 mm a môžu byť zistené: 
- meraním v tzv. klima komore
- alebo výpočtom podľa príslušného vzorca.

Kto mi poradí pri nákupe okien a dverí?

NOVES okná, a.s. disponuje širokou sieťou obchodných zastúpení, kde pracujú výlučne odborníci v oblasti produkcie a použitia vhodných okien a dverí. V prípade, že sa potrebujete poradiť, aké produkty našej spoločnosti sú pre Vás vhodné, kontaktujte infolinku NOVES okná, a.s. Bezplatné poradenstvo je súčasťou našej firemnej filozofie a chceme Vám ponúknuť len to najlepšie.

 

Drevené či plastové

Pri výmene okien si určite kladiete otázku, či je lepšie vybrať si plastové alebo drevené. Prvým plusom pre plastové okná je to, že sa nemusia natierať. Na druhej strane však u nekvalitných bielych plastových okien môže časom dôjsť k zošednutiu či zožltnutiu farby. Ďalším argumentom proti plastovým oknám je to, že majú príliš silné profily. Ale to všetko záleží na naprojektovaných oknách. Výrobcovia sú dnes už schopní vyrobiť okná s rovnakou hrúbkou profilov, akú mali tie pôvodné.

Drevené sú trvácne a majú dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Softline profily nevykazujú žiadne nestálosti rozmerov, keďže drevo sa ani počas slnečných dní nenahrieva. Nevýhodou eurookien je však to, že je potrebné ich v pravidelných intervaloch renovovať.

Plastové okná
Plastové okná majú síce menej elegantný dizajn ako drevené okná, ale aj napriek tomu sú medzi zákazníkmi veľmi obľúbené. Dôvodom je ich nízka cena a nízke nároky na ich údržbu. Vyžadujú len jednoduché čistenie. Rámy sú odolné voči korózii a plesniam. V súčasnosti je možná zakúpiť plastové okná aj vo farbe dreva.

Orosovanie okien

Orosovanie okien

Pri orosovaní okien ide o povrchovú kondenzáciu vodných pár, ktorými je nasýtený vnútorný vzduch v miestnosti na chladných vnútorných povrchoch. Kondenzácia vodnej pary na špalete a zasklení môže zapríčiniť pri súhre nepriaznivých okolností veľmi nepríjemné hygienické problémy. Moderné okná sú príliš tesné a nezabezpečujú požadovanú výmenu vnútorného vzduchu prirodzenou infiltráciou. V dôsledku nedostatočnej výmeny vzduchu je vnútorné prostredie až príliš vlhké. Okno je konštrukcia nenasiakavá – zvýšená vlhkosť sa na ňom prejaví orosovaním. Paradoxom je, že vo väčšine prípadov je orosovanie okien dôkazom kvality okna (t. j. okno dobre tesní). A naopak, niektorí výrobcovia dodajú nekvalitné okná, ktoré sa však pri tých istých podmienkach neorosujú, pretože vplyvom ich netesnosti dochádza k nepretržitému prevetrávaniu miestností.

UNIKY VLHKOSTI

Vzduch dokáže pri určitej teplote absorbovať len nejaké ohraničené množstvo vody – teplý vzduch viac, studený menej. Vzduch už nad túto hranicu nie je schopný prijímať viac vody, čo spôsobí že táto sa vyzráža na najchladnejších plochách. Tento dej vidíme každé ráno v kúpeľni pri sprchovaní – chladné obkladačky ochladia horúci vzduch zo sprchy, a ten už nie je viac schopný udržať prebytočnú vodnú paru. Obkladačky sa zarosia a my vidíme stekajúce kvapky vody.

KRIVKA ROSNÉHO BODU

V zimnom období je vonkajší vzduch pomerne viac nasýtený vodnou parou, ale z dôvodu jeho nižšej teploty obsahuje podstatne menšie absolútne množstvo vodnej pary ako teplý izbový vzduch, ktorý máva spravidla menšie nasýtenie (to je aj príčinou subjektívneho, ale nesprávneho názoru užívateľov okien, že intenzívnym vetraním si „vpúšťajú“ do miestností vlhký vonkajší vzduch a „vypúšťajú“ von teplý suchý vzduch – v skutočnosti sa  intenzívnym vetraním vnútorná vlhkosť znižuje!). Čím je nižšia výmena vzduchu v miestnosti, tým je vyššia relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu, práve v zimnom období! Čím je menší objem miestnosti, tým je vyššia relatívna vlhkosť vzduch, čo vysvetľuje častejší výskyt hygienických problémov (plesní) v menších bytoch oproti väčším bytom. V menšej detskej izbe vznikne hygienický problém skôr ako vo väčšej obývacej izbe. V spálni spravidla spia dvaja ľudia, tí cez noc vydychujú viac vodných pár, ako jeden človek napr. v študentskej izbe. V okrajových častiach zasklenia potom dochádza vplyvom vyššej tepelnej vodivosti dištančného profilu k zvýšeniu tepelného toku a poklesu vnútornej povrchovej teploty v porovnaní s ostatnou plochou zasklenia. Keď táto teplota klesne pod teplotu rosného bodu, dochádza ku kondenzácii vodnej pary. Jednou z príčin vzniku problémov môže byť i vysoká hodnota súčiniteľa prechodu tepla izolačného dvojskla Ug >1,8 W/(m2.K) [naša spoločnosť NOVES štandardne používa sklá s Ug = 1,1  W/(m2.K)].

TABUĽKA ROSNÉHO BODU

Ochladzovaniu povrchov vnútorných špaliet a rámov okien, možno zabrániť zaizolovaním vonkajšej špalety aspoň 30 mm tepelnej izolácie po osadení nových okien a parotesné izolovanie vnútornej škáry medzi oknom a špaletou špeciálnymi páskami či fóliami. Ak sa celý obvodový múr staršieho domu vyznačuje veľmi nízkou tepelne - izolačnou schopnosťou (plná pálená tehla, škvárobetónové kvádre a pod.) je nutné myslieť na zaizolovanie celej fasády. Inak sa na chladných špaletách vyzráža vodná para, do múrov vlhkosť vsiakne a prevlhnutý múr sa stáva ideálnym miestom pre tvorbu plesní. K orosovaniu prispieva aj montáž interiérových žalúzií, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu popri skle. Používanie vnútorných žalúzií, nesprávneho umiestnenia závesov a záclon a prerušovaného spôsobu vykurovania môže túto poruchu zvýrazňovať, rovnako ako nepriedušné laminátové podlahy a nátery stien farbami so zvýšeným obsahom latexu. Často sa stretávame s tým, že na radiátoroch pod oknami sú odparovače, na vnútorných parapetoch kvety, resp. v miestnostiach sa robili úpravy s mokrými procesmi (stierky, vysprávky a pod.).

OSADENIE OKNA

Z našej dennej praxe môžeme konštatovať, že vysvetľovanie a zisťovanie príčin nadmerného orosovania okien priamo u zákazníkov je veľmi citlivá záležitosť. Panuje názor, že vetraním sa zbytočne „vypúšťa“  teplo, pričom cena tepelnej energie neustále stúpa. Pravdou je, že otvorenie tzv. „ventilačky“, t.j. otvorenie okenného krídla do sklopenej polohy je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní, steny miestnosti sa ochladzujú, čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly zohrieva. Oveľa účinnejšie a úspornejšie je intenzívne vetranie otvorením okenných krídiel dokorán na 5-10 minút. Je to potrebné urobiť niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie do miestnosti za pár minút (5-10), veľmi rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú naakumulované teplom, a za krátky čas vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spravidla po 5-10 minútach od zatvorenia okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, aby eliminoval orosovanie okien. V drvivej väčšine prípadov, kedy užívatelia kvalitných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ z dôvodu nadmerného orosovania stačilo upraviť režim vetrania (najmä dokonale vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli.  Primerané   riešenie  požadovanej výmeny vzduchu je možné  dosiahnuť  prostredníctvom  špeciálnych  vetracích  systémov  (klapiek, prevetrávačov, vetracích  mriežok). Riešenie tiež častokrát ponúka   samotný   výrobca  kovania. Jednou  z možností celoobvodového  variabilného systému okenného   kovania typu Winkhaus  autoPILOT  pre  otváravo – sklápacie  okná je aj  doplnkové vybavenie tohto kovania, známeho pod viacerými zaužívanými názvami, ako je napr. prevetrávanie, mikro – ventilácia, štrbinové vetranie či  tzv. štvrtá poloha  kľučky. Tento  typ  kovania na  všetkých  vyrobených otváravo – sklopných oknách v spoločnosti   NOVES  je  bežnou  súčasťou, ak  nie  je  požadované  inak. Cenovo a funkčne vyššou možnosťou vetrania   oproti  maximálne sklopenej   polohe  krídla je použitie  viacpolohového vetrania. Prvky kovania  pre takéto vetranie sú umiestnené vždy v závislosti od konkrétneho rozmeru okna a možností buď: na zvislej časti krídla okna na prevodovej lište tzv. rozvore alebo vo vrchnej vodorovnej časti krídlového  kovania  na  tzv. hornej nožnici. Pokiaľ ide o vetracie klapky, zabudovávajú sa buď nad okno do rozširovacieho profilu, alebo ako samostatná nadstavba k rámu, do samotného rámu okna, do izolačného skla, alebo medzi rám a krídlo okna. Vetracie systémy ako nadstavba k rámu či už samostatne, alebo do rozširovacích profilov majú priestorovú výhodu a tak do nich vieme vmestiť aj rôzne peľové filtre. Ich nevýhodou však je práve ich rozmer a viditeľnosť, teda aj zhoršenie estetickej stránky okna, vyššia náročnosť pri montáži a odpadá možnosť ich dodatočne namontovať, prípadne odstrániť. V prípade, že takéto vetracie systémy neumožňujú prístup do svojich útrob nie je možné dostatočne čistiť cesty prívodu vzduchu a tým vzniká priestor na usadzovanie nečistôt a baktérií. To isté platí aj pre vetracie systémy v izolačnom skle. Vetracie systémy medzi rámom a krídlom sú rozmerovo menšie, preto zatiaľ nie je možné použitie peľových filtrov. Ich výhodou však je, že je možné ich kedykoľvek dodatočne namontovať ako aj odstrániť, fungujú na mechanickom princípe a tak sa v nich nemá čo pokaziť, dokážu prevetrať od 5 až do 9m³/hod/plochu okna a čistenie ciest prívodu vzduchu je veľmi jednoduché. Keďže sa nachádzajú medzi rámom a krídlom vždy po otvorení okna je možnosť tento priestor umyť. Tým, že tieto systémy sú integrované v okne neovplyvňujú ich vzhľad a nepôsobia preto rušivo, čím nepriamo podporujú eleganciu zvolených okien. Pre systémy s dorazovým ako aj so stredovým tesnením existuje systém aluplast Regel Air®, ktorý sa montuje do hornej oblasti medzi rám a krídlo,  nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okna a je vhodný aj pre zvukovoizolačnú triedu IV do 42 dB. Novinkou medzi týmito systémami je aluplast BasicAir plus®, ktorý sa taktiež montuje do hornej oblasti okien medzi rám a krídlo, ale používa sa len pre systémy so stredovým tesnením. Nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okien, funguje už od rozdielu tlakov 4Pa, dosahuje zvukovo - izolačné parametre triedy IV do 42 dB, tým že nie je potrebná žiadna manipulácia s konštrukciou okna zachováva jeho vysokú bezpečnosť, podporuje jeho eleganciu a má integrovanú ochranu proti vniknutiu hmyzu do interiéru. Vetracie systémy pomáhajú pri prevencii proti vzniku plesní. Investícia do nich je 10 - 20 krát nižšia ako možné náklady spojené so sanáciou objektu a riziko ohrozenia zdravia jeho obyvateľov. Vetranie by nemalo byť v žiadnom prípade podceňované, pretože jeho zanedbaním môžeme spôsobiť škody, ktoré sú trvalé.

NOVINKA - BASIC AIR PLUS

Použitá literatúra:
1. Dipl. Ing. Daniel Holler, riaditeľ aluplast Slovakia s.r.o.: Vetranie – pri moderných oknách nutnosť!

2.. doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebnícka ročenka 2004,  str. 122-124 – „Prevencia kondenzácie vodnej pary na zasklení“ Stavebná fakulta STU, Bratislava

3. Ing. Robert Žúdel, aluplast Slovakia s.r.o.: Riešenie detailu osadenia okenných konštrukcií, edícia Dom a byt, Antar, apríl 2005

Mikrovetranie

Mikrovetranie

Z našej dennej praxe môžeme konštatovať, že vysvetľovanie a zisťovanie príčin nadmerného orosovania okien priamo u zákazníkov je veľmi citlivá záležitosť. Panuje názor, že vetraním sa zbytočne „vypúšťa“  teplo, pričom cena tepelnej energie neustále stúpa. Pravdou je, že otvorenie tzv. „ventilačky“, t.j. otvorenie okenného krídla do sklopenej polohy je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní, steny miestnosti sa ochladzujú, čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly zohrieva. Oveľa účinnejšie a úspornejšie je intenzívne vetranie otvorením okenných krídiel dokorán na 5-10 minút. Je to potrebné urobiť niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie do miestnosti za pár minút (5-10), veľmi rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú naakumulované teplom, a za krátky čas vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spravidla po 5-10 minútach od zatvorenia okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, aby eliminoval orosovanie okien. V drvivej väčšine prípadov, kedy užívatelia kvalitných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ z dôvodu nadmerného orosovania stačilo upraviť režim vetrania (najmä dokonale vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli. Primerané   riešenie  požadovanej výmeny vzduchu je možné  dosiahnuť  prostredníctvom  špeciálnych  vetracích  systémov  (klapiek, prevetrávačov, vetracích  mriežok). Riešenie tiež častokrát ponúka   samotný   výrobca  kovania. Jednou  z možností    celoobvodového  variabilného systému okenného   kovania   pre  otváravo – sklápacie  okná je aj  doplnkové vybavenie tohto kovania, známeho pod viacerými zaužívanými názvami, ako je napr. prevetrávanie, mikro – ventilácia, štrbinové vetranie či  tzv. štvrtá poloha  kľučky. Tento  typ  kovania na  všetkých  vyrobených otváravo – sklopných oknách v spoločnosti   NOVES  je  bežnou  súčasťou, ak  nie  je  požadované  inak. Cenovo a funkčne vyššou možnosťou vetrania   oproti  maximálne sklopenej   polohe  krídla je použitie  viacpolohového vetrania. Prvky kovania  pre takéto vetranie sú umiestnené vždy v závislosti od konkrétneho rozmeru okna a možností buď:  Na zvislej časti krídla okna na prevodovej lište tzv. rozvore alebo vo vrchnej vodorovnej časti krídlového  kovania  na  tzv. hornej nožnici. Pre systémy s dorazovým ako aj so stredovým tesnením existuje systém aluplast Regel Air®, ktorý sa montuje do hornej oblasti medzi rám a krídlo,  nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okna a je vhodný aj pre zvukovoizolačnú triedu IV do 42dB. Novinkou medzi týmito systémami je aluplast BasicAir plus®, ktorý sa taktiež montuje do hornej oblasti okien medzi rám a krídlo, ale používa sa len pre systémy so stredovým tesnením. Nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okien, funguje už od rozdielu tlakov 4Pa, dosahuje zvukovo - izolačné parametre triedy IV do 42dB, tým že nie je potrebná žiadna manipulácia s konštrukciou okna zachováva jeho vysokú bezpečnosť, podporuje jeho eleganciu a má integrovanú ochranu proti vniknutiu hmyzu do interiéru. Vetracie systémy pomáhajú pri prevencii proti vzniku plesní. Investícia do nich je 10-20 krát nižšia ako možné náklady spojené so sanáciou objektu a riziko ohrozenia zdravia jeho obyvateľov. Vetranie by nemalo byť v žiadnom prípade podceňované, pretože jeho zanedbaním môžeme spôsobiť škody, ktoré sú trvalé.

Použitá literatúra:

1. Dipl. Ing. Daniel Holler, riaditeľ aluplast Slovakia s.r.o.: Vetranie – pri moderných oknách nutnosť!

2. doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebnícka ročenka 2004,  str. 122-124 – „Prevencia kondenzácie vodnej pary na zasklení“ Stavebná fakulta STU, Bratislava

3. Ing. Robert Žúdel, aluplast Slovakia s.r.o.: Riešenie detailu osadenia okenných konštrukcií, edícia Dom a byt, Antar, apríl 2005

NOVINKA - ALUPLAST BASIC AIR PLUS

Novinkou medzi vetracími systémami je aluplast BasicAir plus®, ktorý sa montuje do hornej oblasti okien medzi rám a krídlo, ale používa sa len pre systémy so stredovým tesnením. Nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okien, funguje už od rozdielu tlakov 4 Pa, dosahuje zvukovo - izolačné parametre triedy IV do 42 dB, tým že nie je potrebná žiadna manipulácia s konštrukciou okna zachováva jeho vysokú bezpečnosť, podporuje jeho eleganciu a má integrovanú ochranu proti vniknutiu hmyzu do interiéru. Vetracie systémy pomáhajú pri prevencii proti vzniku plesní. Investícia do nich je 10 - 20 krát nižšia ako možné náklady spojené so sanáciou objektu a riziko ohrozenia zdravia jeho obyvateľov. Vetranie by nemalo byť v žiadnom prípade podceňované, pretože jeho zanedbaním môžeme spôsobiť škody, ktoré sú trvalé a na vlastnom zdraví nemá zmysel šetriť.

Montáž okien

Nesprávna montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

 

Termografická snímka bytového domu pred rekonštrukciou - tepelné straty v dôsledku zlého utesnenia škár.

 

 

 

Termografická snímka bytového domu po zateplení a výmene okien s použitím trojzložkového okenného tesniaceho systému.

 

 

 

Zníženie tepelných únikov a energetickej náročnosti je cieľom každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna (súčiniteľ prestupu tepla) a celkový vzhľad. Montáž okna a detail pripojenia na murivo býva veľmi často na okraji záujmu zákazníka.

Neprofesionálna montáž však môže dobré technické parametre kvalitného okna zredukovať a veľmi často sa stáva, že tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti okna nie sú po montáži rovnaké ako vlastnosti výplne okenného otvoru. Kúpou okna si zákazník vlastne obstaráva kvalitný uzáver okenného otvoru. Investíciu do izolačných skiel so vzácnymi plynmi a päť či šesť komorového profilu chce získať späť úsporou nákladov na vykurovanie alebo chladenie.

Kvalitu okna výrazne ovplyvňuje riešenie jeho styku s murivom. Detail osadenia okna v otvore musí prenášať zaťaženie okna do obvodového muriva cez kotviace prvky, vyrovnávať pohyby rôznych konštrukčných materiálov a kompenzovať nerovnosti stavebného otvoru. Cez nesprávne zhotovenú pripojovaciu škáru okna uniká teplo, predlžuje sa návratnosť investície a zhoršujú sa užívateľské vlastnosti okna (rosenie, tvorba plesní, podfúkavanie parapetu).

Pripojovacia škára okna na obvodové murivo by mala dosiahnuť:

  • minimálne taký istý súčiniteľ prestupu tepla ako má okno
  • minimálne takú istú vzduchovú nepriezvučnosť akú má okno
  • nulovú paropriepustnosť na interiérovej strane okna
  • vylúčenie kondenzácie vodnej pary, čo bráni tvorbe plesní
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • schopnosť dilatácie s rôznymi stavebnými materiálmi.

Klasická montáž okna s použitím polyuretánovej peny ako tepelnej a zvukovej izolácie a následným nanesením omietky už nespĺňa súčasné požiadavky na pripojovaciu škáru. Prebytočná pena sa po vytvrdnutí musí orezať. Následkom toho sa otvorí štruktúra peny a tá začína nasávať vlhkosť. Pri nasiaknutí vlhkosti do 5 % objemu peny sa zníži jej tepelnoizolačná schopnosť o 50 %. To má za následok posun izotermy 13 °C (teplota tvorby plesne) k interiéru, čo v zimných mesiacoch a pri nedostatočnom vetraní spôsobuje tvorbu plesní. Ďalším problémom je, že polyuretánová pena po aplikácii do pripojovacej škáry nie je chránená pred UV žiarením a dochádza k jej rýchlej degradácii. Skrytý problém vzniká dlhodobým pôsobením dilatácie rámu okna, keď polyuretánová pena nedokáže vyrovnávať pohyby rámu a odtrhne sa od podkladu. Takto poškodená pena už nespĺňa ani základné technické nároky na pripojovaciu škáru. Dlhodobo ich dokáže spĺňať trojzložkový systém okenných pások. Jednotlivé zložky tohto systému plnia rozličné funkcie. Vonkajšie paropriepustné tesnenie chráni pred poveternostnými vplyvmi a zároveň odvetráva pripojovaciu škáru, aby sa zabránilo kondenzácii vodnej pary a tvorbe plesní. Stredové tesnenie plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie. Vnútorné paronepriepustné tesnenie oddeľuje vnútornú klímu od vonkajšej a zároveň chráni stredové tesnenie pred vlhkosťou z interiéru. Tento systém zabezpečuje požadované parametre pripojovacej škáry podľa hesla „vnútri tesnejšie ako vonku“. Zákazník má v súčasnosti možnosť výberu okna od rôznych dodávateľov, ktorí ho dokážu namontovať podľa nových požiadaviek na pripojovaciu škáru. Otázka zákazníka na spôsob montáže by preto mala byť jednou zo zásadných, na ktorú by sa mal pýtať. Nepoužitie komplexných materiálov pri montáži (trojzložkový systém okenných pások), by v budúcnosti zákazníkovi mohlo spôsobiť mnoho problémov. Veď okno sa predsa nekupuje na jednu sezónu...

Servis

V zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku spoločnosti NOVES okná, a.s. zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. 

Svoje požiadavky na záručný a pozáručný servis môžete definovať prostredníctvom:

  • zákazníckého portálu
  • osobne na adrese spoločnosti v čase 7:00 - 15:30
  • elektronickou formou na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (pre požiadavky na pozáručný servis) resp. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (pre záručný servis - reklamáciu) - v prípade, že svoju požiadavku posielate emailom a najneskôr do 24 hod Vám nepríde potvrdenie prijatia požiadavky (niekde na ceste nastal problém s emailom) - kontaktujte nás prosím telefonicky na bezplatnom čísle: 0800 111 712 (alebo na nižšie uvedenom telefonickom kontakte)
  • telefonicky na čísle +421 53 41 781 11

 

 

Údržba plastových okien

 Aby Vám naše výrobky dlho a bez problémov slúžili je potrebné starať sa o ne v zmysle dostupných návodov na obsluhu a údržbu.

Naša ponuka - ošetrovacie sety WES - kompletné sety na aktívnu starostlivosť, ošetrenie a konzerváciu okien a dverí.

(ak máte záujem o tento ošetrovací set, kontaktujte naše Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

IMG 0081

WES Clean 115ml – prostriedok na ošetrovanie povrchov na biele, farebné plastové a hliníkové povrchy. 

Prostriedok je vhodný na čistenie a ošetrenie povrchov okien a dverí z tvrdého PVC. Na profile vytvára antistatickú vrstvu s UV ochranou.

WES Silica 25ml – prostriedok na údržbu tesnenia.
Pre ošetrenie a údržbu tesnenia okien a dverí. Vytvára vysoko elastický film z elastomeru ako APKT a EPDM. Po ošetrení zostáva tesnenie ohybné a odpudzuje vlhkosť. V lete zabraňuje prilepeniu a v zime primrznutiu k profilu.

WES Oilo 25ml – mazivo na údržbu závesov a kovania.
Špeciálny prostriedok k údržbe a ošetreniu kovania a mechaniky okien a dverí. Zabezpečí ľahkosť chodu, zníženie opotrebovania, ochranu proti korózií.

 

Scroll to top