logo-120x40
info: 0800 111 712
štvrtok 30 november 2023

Informačná povinnosť

Spoločnosť NOVES okná, a.s., so sídlom Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 683 789, zapísaná v obchodom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vl. č. 1519/V, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje našich zákazníkov, prípadne aj iných fyzických osôb, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť spoločnosti NOVES okná, a.s., ako prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, ktorá obsahuje podrobné informácie o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov, je splnená tým, že je dostupná v listinnej forme v sídle našej spoločnosti a tiež na internetovej stránke spoločnosti: Informačná povinnosť voči zákazníkom NOVES okná, a.s..


Realizácia objednávky

Odborné zameranie, dopravu výrobkov NOVES okná, a.s. na stavbu a následne  odbornú  montáž podľa príslušných špecifikácií a platných technických noriem vykonávajú samotní obchodní  partneri.

Zoznam obchodných partnerov a ich montážnych skupín sa nachádza v Kontakty /Obchodné zastúpenia

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

spoločnosti: NOVES okná, a.s., so sídlom Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 683 789, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č 1519/V

 

tel.  +421  53  41 781 11

email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

platný a účinný odo dňa 01.08.2017 

kompletné znenie všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku je na zobrazenie a  stiahnutie k dispozícii TU

 

Dôležité odkazy:

 

zákaznícky portál pre evidenciu reklamácií a ostatných požiadaviek - evidencia reklamácií a požiadaviek

zistenie stavu evidovanej reklamácie resp. požiadavky - sledovanie stavu reklamácií a požiadaviek

dokumenty na stiahnutie (zásady posudzovania reklamácií, návody na údržbu a podobné) - databáza dokumentov na stiahnutie

kontakty na reklamačné oddelenie NOVES okná, a.s.: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 53 41 78 111

 

Reklamačný poriadok

Základným cieľom NOVES okná, a.s. je našim zákazníkom dodať funkčné výrobky a kvalitné služby. Napriek tom, že pre dosiahnutie tohto cieľa robíme maximum môže vzniknúť stav, že bude potrebný náš servisný zásah pre obnovenie funkčnosti výrobku, alebo odstránenie reklamácie.

Aby Vám naše výrobky dlho a bez problémov slúžili je potrebné starať sa o ne v zmysle dostupných návodov na obsluhu a údržbu. Ak aj napriek tomu vznikol problém - neváhajte nás kontaktovať - v najkratšom možnom čase sa pokúsime váš problém s výrobkom ktorý sme vám dodali odstrániť.

Posúdenie a riešenie reklamácii je v spoločnosti NOVES okná, a.s. realizované v zmysle platných

všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

 

Dôležité odkazy:

 

zákaznícky portál pre evidenciu reklamácií a ostatných požiadaviek - evidencia reklamácií a požiadaviek

zistenie stavu evidovanej reklamácie resp. požiadavky - sledovanie stavu reklamácií a požiadaviek

dokumenty na stiahnutie (zásady posudzovania reklamácií, návody na údržbu a podobné) - databáza dokumentov na stiahnutie

kontakty na reklamačné oddelenie NOVES okná, a.s.: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 53 41 78 111

 

Hľadáme obchodných partnerov

V prípade záujmu o spoluprácu pri predaji a montáži výrobkov spoločnosti NOVES okná, a.s. nám zašlite kontaktné údaje na elektronickú adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Scroll to top