logo-120x40
info: 0800 111 712
štvrtok 30 november 2023

Aliver 1000, 2000+, 5000+, 6000

  • ALIVER1000
  • ALIVER2000
  • aliver-2

Najlepším relaxom je vlastná zimná záhrada!

Skupina systémov Aliplast Aliver je určená na zastrešenie zimných záhrad. Varianty Aliver (1000, 2000+, 5000+, 6000) zabezpečujú vyžadovanú tepelnú izoláciu vďaka prerušeniu tepelného mosta v mieste stredných aj krajných krokiev v úrovniuchytenia výplní striech. Aliver z produkcie NOVES okná, a. s. plynulé spájanie zozvislými stenami zimných záhrad vyrobenými z kompatibilých systémov rámových konštrukcií.

Aliver 1000 / zastrešenie 2,5m – polykarbonát, 2m sklo
Aliver 2000+ / zastrešenie 5,5m – polykarbonát, 6m sklo

Zimné záhrady, pyramídové strechy, light streets

Aliver 5000+ / zastrešenie 4,4m – polykarbonát, 3,6m sklo
Aliver 5000+ / zastrešenie zložitých konštrukcií

Možnosť použitia sklenených aj polykarbonátových výplní!

Technické informácie

  • systémy Aliver umožňujú plynulé spájanie zo zvislými stenami zimných záhrad vyrobenými z kompatibilých systémov rámových konštrukcií (Triline, Imeprial,Superial), posuvných systémov (Visoglide, Superglide), skladacích dverí Visoline atď. bez nutnosti použitia akýchkoľvek atypických klampiarskych výrobkov
  • systémové riešenia napojenia striech na murované steny objektov ako aj odvádzania zrážkových vôd okapovými žľabmi a dažďovými odpadmi
  • možný výber z viacerých dizajnov krokiev a krycích líšt.
  • Zastrešenia zo skupiny systémov Aliplast zabezpečujú vyžadovanú tepelnú izoláciu vďaka použitiu konštrukčného tepelného prekladu

  • Aplikujú sa v stredných krokvách, taktiež príslušných krajných, ktoré umožňujú plynulé spájanie zo zvislými stenami zimných záhrad
  • Systém zastrešenia je prispôsobený polykarbonátovej a sklenenej výplni
  • V systéme zastrešení je minimálne využitie plechových krytov. Je možné využitie  rovných, zaokrúhlených a dekoračných krycích líšt
Scroll to top