Aliver 1000, 2000+, 5000+, 6000

 • Vytlačiť
 • ALIVER1000
 • ALIVER2000
 • aliver-2

Najlepším relaxom je vlastná zimná záhrada!

Skupina systémov Aliplast Aliver je určená na zastrešenie zimných záhrad. Varianty Aliver (1000, 2000+, 5000+, 6000) zabezpečujú vyžadovanú tepelnú izoláciu vďaka prerušeniu tepelného mosta v mieste stredných aj krajných krokiev v úrovniuchytenia výplní striech. Aliver z produkcie NOVES okná, a. s. plynulé spájanie zozvislými stenami zimných záhrad vyrobenými z kompatibilých systémov rámových konštrukcií.

Aliver 1000 / zastrešenie 2,5m – polykarbonát, 2m sklo
Aliver 2000+ / zastrešenie 5,5m – polykarbonát, 6m sklo

Zimné záhrady, pyramídové strechy, light streets

Aliver 5000+ / zastrešenie 4,4m – polykarbonát, 3,6m sklo
Aliver 5000+ / zastrešenie zložitých konštrukcií

Možnosť použitia sklenených aj polykarbonátových výplní!

Technické informácie

 • systémy Aliver umožňujú plynulé spájanie zo zvislými stenami zimných záhrad vyrobenými z kompatibilých systémov rámových konštrukcií (Triline, Imeprial,Superial), posuvných systémov (Visoglide, Superglide), skladacích dverí Visoline atď. bez nutnosti použitia akýchkoľvek atypických klampiarskych výrobkov
 • systémové riešenia napojenia striech na murované steny objektov ako aj odvádzania zrážkových vôd okapovými žľabmi a dažďovými odpadmi
 • možný výber z viacerých dizajnov krokiev a krycích líšt.
 • Zastrešenia zo skupiny systémov Aliplast zabezpečujú vyžadovanú tepelnú izoláciu vďaka použitiu konštrukčného tepelného prekladu

 • Aplikujú sa v stredných krokvách, taktiež príslušných krajných, ktoré umožňujú plynulé spájanie zo zvislými stenami zimných záhrad
 • Systém zastrešenia je prispôsobený polykarbonátovej a sklenenej výplni
 • V systéme zastrešení je minimálne využitie plechových krytov. Je možné využitie  rovných, zaokrúhlených a dekoračných krycích líšt