Frequently Asked Question

Je môj problém s výrobkom od NOVES okná dôvodom na reklamáciu?
Last Updated 6 years ago

Pri posúdení, či Váš problém s výrobkom NOVES okná je dôvodom reklamáciu vychádzame z pravidiel definovaných v zásadách pre hodnotenie reklamácií. Dokument je v prílohe. Neváhajte a pozrite sa, či Váš problém s výrobkom dokážeme riešiť ako reklamáciu, alebo bude potrebný platený servisný zásah. Samozrejme ak nedokážete sami posúdiť, akým spôsobom Váš problém s našim výrobkom vyriešiť - neváhajte nás kontaktovať.

Dokument v prílohe je výňatok z kompletného znenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktorý je pre Vás k dispozícii na našej stránke

Please Wait!

Please wait... it will take a second!